Lektorská činnost


Pořádám kurzy s akreditací MŠMT a MPSV. Všechny kurzy jsou vedeny interaktivním a podnětným způsobem v malých skupinách do 6 osob. Po celou dobu kurzu je zajištěno občerstvení (káva, voda, čaj, dezert, ovoce, zelenina, chuťovky).


Kurzy akreditované MPSV

 • Mindfulness
 • Vybrané relaxační techniky jako prevence syndromu vyhoření
 • Sebekoučink jako účinný nástroj prevence syndromu vyhoření
 • Problematika stresu a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
 • Základy psychické první pomoci
 • Jak se ubránit manipulaci

Kurzy akreditované MŠMT ČR v systému DVPP

 • Efektivní komunikace
 • Využití koučovacích karet pro osobnostní rozvoj
 • Využití koučovacích karet při práci s dětmi
 • Syndrom vyhoření
 • Psychohygiena a sebepoznání
 • Psychohygiena a relaxační techniky
 • Action learning jako efektivní nástroj řešení problémů
 • NLP pro pedagogickou praxi
 • NLP pro osobnostní růst