Bachova terapie


Jaké oblasti můžete řešit pomocí Bachových esencí

Bachovy esence se vybírají vždy přímo na míru pro konkrétního uživatele. Vychází se z momentálního emočního stavu, nikoliv z diagnózy, či zdravotního problému. Cílem užívání Bachových esencí je emoční vyrovnanost.


Co je Bachova terapie

Bachova terapie byla vyvinuta Dr. Edwardem Bachem (anglickým lékařem narozeným 24. září 1886), který poměrnou velkou část svého života věnoval vyvíjení této metody, na jejímž počátku stály jeho zkušenosti z nemocnice College Hospital, kde působil jako lékař (chirurg-traumatolog, později jako bakteriolog a imunolog). Velmi jej znepokojovalo, že medicína se zaobírá nemocí, nikoliv pacientem a příčinou onemocnění. Pomyslný start pro odvrácení od klasické medicíny a vedení dlouholetých výzkumů bylo úmrtí jeho ženy a následné prodělání velmi vážného onemocnění, kdy u něj lékaři dávali pouze pár měsíců života. Po uzdravení začal působit v Royal London Homeopathic Hospital. Věřil, že původ nemocí je důsledkem nerovnováhy mezi tělem a myslí. Nové léky hledal v přírodě, ke které od útlého věku tíhl. Zastával názor, že onemocnění jako taková nemají fyzickou příčinu, ale jsou zapříčiněny emoční nestabilitou. Strach a úzkost podle něj vede k narušení obranyschopnosti a tím k onemocnění. V roce 1928 vyrobil první esence ze třech nalezených rostlin. Po následném opuštění lékařské praxe se svou asistentkou Norou Weeks cestoval po anglickém venkově a hledali další rostliny. Svou práci dokončil začátkem roku 1936, kdy měl kompletní sadu rostlin pro uzdravování lidí. V listopadu téhož roku pak zemřel (po 19 letech od jeho onemocnění, kdy mu lékaři dávali jen pár měsíců života).


Jak probíhá konzultace

Konzultace probíhá vždy s konkrétním klientem, kterému se následně připravuje lahvička esencí na míru.
Formou rozhovoru se zaobíráme emocemi, které způsobují daný problém v jeho životě. Na základě identifikovaných emocí navrhnu konkrétní skladbu esencí (v počtu 1-7 esencí v lahvičce), po odsouhlasení klientem namíchám užívací lahvičku a klient si ji ihned odnáší domů.

U malých dětí, pracuji s jejich zákonným zástupcem. Věk u dětí, se kterými se dá pracovat samostatně, je individuální. Pokud se pracuje s dětmi, může být esence doporučena nejen dítěti, ale i rodiči. Pakliže je konzultace vedena distanční formou, na základě odsouhlasených esencí je užívací lahvička následující den zasílána poštou na adresu klienta.


Před konzultací Bachových esencí by klient neměl

  • Být donucen konzultaci absolvovat bez vlastního rozhodnutí

Ceník

Individuální konzultace včetně lahvičky s esencemi - dospělý 700,- Kč (délka 30-45 minut)
Rodinná konzultace včetně lahvičky s esencemi - 1 dospělý + 1 dítě 1.100,- Kč (délka 30-45 minut)
Klienti využívající mých služeb osobního koučinku či kineziologie (zaplatí za lahvičku s esencí zvýhodněnou cenu) 300,- Kč (v rámci probíhající konzultace)

Konzultaci je možno v předem dohodnutém čase absolvovat distanční formou: Skype, Facebook Messenger, Google Meet apod.


E-mailová individuální konzultace včetně lahvičky - dospělý 600,- Kč
E-mailová rodinná konzultace včetně lahvičky - 1 dospělý + 1 dítě 1.000,- Kč
Kontrolní konzultace beze změny složení lahvičky 250,- Kč (včetně lahvičky)
Kontrolní konzultace se změnou složení lahvičky 450,- Kč (včetně lahvičky)
Poznámka:

U e-mailových či distančních konzultacích není v ceně zahrnuto poštovné 65 Kč (v rámci ČR)


Upozornění
Bachova terapie nenahrazuje návštěvu lékaře, psychologa či psychiatrickou péči. Za aplikaci všech doporučení nesete plnou odpovědnost a jsou poskytována na Vaše vlastní riziko.