Osobní koučink


Kdy využít osobní koučink

Chcete-li vykonat nějakou změnu v osobním či profesním životě a nejste schopni udělat ten první krok. Stojíte před řešením náročné životní situace, či vlastních pocitů, které se vám neustále honí hlavou. Právě pro vás je osobní koučink ideální.


Osobní koučink je možné absolvovat i distanční formou pomocí Skype, Facebook Messenger, Google Meet apod.


Jaké oblasti vám pomůže vyřešit osobní koučink

 • Vytyčení, změna či dosahování nových životních cílů
 • Řešení vztahových problémů
 • Nastolení rovnováhy ve vašem životě
 • Zvýšení sebedůvěry v sebe sama
 • Eliminace stresu
 • Fobie a strachové modely
 • Zlepšení komunikace
 • Hledání partnera
 • Vyrovnání s neočekávanou životní změnou
 • Zvládání životních rolí
 • Skleslosti a špatnou náladu

Jak probíhá osobní koučink

Během prvního sezení se budeme při společném povídání věnovat vašim současným pocitům, očekáváním, které chcete přijmout do svého života nebo kam se chcete ve vašem životě posunout. Vše se děje formou pokládání správně cílených otázek, které vám pomohou s nastavením změny ve vašem životě. Při každém sezení využijeme nějaké z technik, které vás budou posouvat k vašemu vytyčenému cíli. Koučink probíhá v příjemném, bezpečném a klidném prostředí s individuálním přístupem. Při své práci beru ohled na vaše individuální potřeby.


Ceník

1 hodina 1.000,- Kč
1,5 hodin 1.500,- Kč
5 x 1,5 hodiny 7.000,- Kč
10 x 1,5 hodiny 13.000,- Kč

Na své služby poskytuji garanci spokojenosti, pokud nebudete s prvním sezením spokojeni, první sezení neplatíte.

Stornopodmínky:

V případě zrušení koučinku 3 dny a méně před sezením, Vám bude účtován poplatek ve 100% výši.


Upozornění
Koučink i Kineziologie Three in One Concepts nenahrazují návštěvu lékaře, psychologa či psychiatrickou péči. Za aplikaci všech doporučení nesete plnou odpovědnost a jsou poskytována na Vaše vlastní riziko.