Kineziologie
Three in one concepts


Jaké oblasti můžete řešit pomocí Kineziologie Three in One Concepts

 • Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie...)
 • Poruchy chování
 • Vzdor, smutek
 • Pocity se špatným zvládáním životních rolí
 • Stresy, fobie a deprese
 • Aktuálně prožívané stresové situace spojené se školou, prací, zkouškami, rozvodem...
 • Stresy související s prožitky z našeho dětství či dospívání
 • Problémy s komunikací
 • Psychosomatické poruchy
 • Strach z porodu či poporodní psychické problémy
 • Chronická únava
 • Alergie
 • Nadváha či poruchy příjmu potravy

Co je Kineziologie Three in One Concepts

Jedná se o velmi propracovaný systém, u jehož zrodu stáli Gordon Stokes a Daniel Whiteside, kteří ji také v devadesátých letech přivezli do České a Slovenské republiky. Tento systém zastřešuje pod vedením Anastazye Tomoko Wada mezinárodní fakulta „Three in One Concepts“.


Jak probíhá kineziologické sezení

Sezení s klientem probíhá za pomoci rozhovoru spolu se svalovým testem a následnou korekcí. Veškerá práce je individuální a citlivá k potřebám klienta. Veškerá práce vede k jednotě těla, mysli a ducha.

Při práci je využíván svalový test, který je základem pro kineziologickou práci. Díky svalovému testu je možno zjistit emocionální bloky a stresory, které způsobují klientovi problémy v jeho životě. Svalový test propojujeme s Barometrem chování. Následně pak zjištěné zablokované emoce uvolníme za pomoci jednoduchých, ale velmi účinných korekcí. Sezení je zpracováváno po dobu 21 dní. V některých případech je podporováno některou z korekčních technik, která byla vydefinována za pomocí svalového testu.

Počet návštěv v rámci kineziologického sezení je individuální. Většinou stačí jedno sezení, v některých případech je potřeba sezení opakovat v rozsahu 2-3 sezení, případně dle potřeby.

U malých dětí, které ještě neudrží dlouhodoběji pozornost, je možno pracovat přes prostředníka (maminku, tatínka), případně kombinovaně. Věk u dětí, se kterými se dá pracovat samostatně je individuální. Pokud se pracuje s dětmi, je po celou dobu práce přítomen jejich rodič, pokud si dítě nepřeje jinak.


Před kineziologickým sezením by klient neměl

 • Být donucen sezení absolvovat bez vlastního rozhodnutí
 • Absolvovat náročné posilující cvičení
 • Konzumovat alkohol či omamné látky
 • Být aktuálně po očkování
 • Užívat antibiotika

Ceník

Úvodní konzultace 1.500,- Kč (v rozmezí 60-90 minut)
Druhá a další konzultace 1.200,- Kč (60 minut, každá další započatá půlhodina 300,- Kč)
Konzultace s dětmi 6-15 let 1.000,- Kč (60 minut)

Upozornění
Koučink i Kineziologie Three in One Concepts nenahrazují návštěvu lékaře, psychologa či psychiatrickou péči. Za aplikaci všech doporučení nesete plnou odpovědnost a jsou poskytována na Vaše vlastní riziko.